Brf Näktergalen 27

Stämmoprotokoll

Protokoll Föreningsstämma 2023 Ladda ner
 ┗ Dokumentöversikt Ladda ner
 ┗ Årsredovisning 2022 Ladda ner
 ┗ Motion 1 från Kenneth Gralde med svar från Styrelsen Ladda ner
 ┗ Motion 2 från Kenneth Gralde med svar från Styrelsen Ladda ner
 ┗ Motion 3 från Kenneth Gralde med svar från Styrelsen Ladda ner
 ┗ Motion 4 från Kenneth Gralde med svar från Styrelsen Ladda ner
 ┗ Motion 4 Bilaga 1 från Kenneth Gralde Ladda ner
 ┗ Motion 4 Bilaga 2 från Kenneth Gralde Ladda ner
 ┗ Motion 4 Bilaga 3 från Kenneth Gralde Ladda ner
 ┗ Motion 4 Bilaga 4 från Kenneth Gralde Ladda ner
Protokoll Föreningsstämma 2022 Ladda ner
 ┗ Årsredovisning 2021 Ladda ner
Protokoll Extra föreningsstämma 2021 Ladda ner
 ┗ Dokumentöversikt Ladda ner
 ┗ Instruktion för digitalt deltagande Ladda ner
 ┗ Källarprojektet Bakgrund och aktuell status Ladda ner
 ┗ Projektets attraktivitet och potentiella värde Ladda ner
 ┗ Ekonomi – Investeringskalkyler Ladda ner
 ┗ Styrelsens svar på Håkan Jonforsens skrivelser Ladda ner
 ┗ Motion från Kenneth Gralde med kommentarer från styrelsen Ladda ner
 ┗ Beslut bygglov Ladda ner
 ┗ Bygglovshandlingar Ladda ner
Protokoll Föreningsstämma 2021 Ladda ner
 ┗ Dokumentöversikt Ladda ner
 ┗ Instruktion för digitalt deltagande Ladda ner
 ┗ Årsredovisning 2020 Ladda ner
 ┗ Garageprojektet: Projektbeskrivning Ladda ner
 ┗ Garageprojektet: Ekonomisk kalkyl för olika alternativ Ladda ner
 ┗ Garageprojektet: Projektprocess med tidsplan och organisation Ladda ner
 ┗ Garageprojektet: Situationsplan Ladda ner
 ┗ Garageprojektet: Fasadritningar Ladda ner
 ┗ Garageprojektet: Planlösning Alt 1 TVÅ Bostäder Ladda ner
 ┗ Garageprojektet: Planlösning Alt 2 EN Bostad Ladda ner
 ┗ Garageprojektet: Planlösning Alt 3 EN Bostad OCH Kontor Ladda ner
 ┗ Renovering av fasad och fönster: Finansieringsalternativ Ladda ner
 ┗ Motion från Kenneth Gralde med kommentarer från styrelsen Ladda ner
Protokoll Extra föreningsstämma 2020 Ladda ner
 ┗ Styrelsens yrkanden Ladda ner
 ┗ Föreningsanalys Ladda ner
 ┗ Vision 2030 Ladda ner
 ┗ Valberedningens förslag till ny styrelse Ladda ner
 ┗ Begäran om reviderad dagordning Ladda ner
 ┗ Medlemmars kallelse till extrastämma Ladda ner
Protokoll Föreningsstämma 2020 Ladda ner
 ┗ Årsredovisning 2019 Ladda ner
Protokoll Föreningsstämma 2019 Ladda ner
 ┗ Årsredovisning 2018 Ladda ner
 ┗ Balkong andelstalsutredning Ladda ner
 ┗ Juridiskt utlåtande om utbyggnad av befintlig balkong Ladda ner