Brf Näktergalen 27

Styrelse

Styrelse

Styrelsen består fram till stämman 2021 av valda ledamöter enligt följande

Kenneth Gralde Ordförande
Eva Olofsson Sekreterare
Håkan Jonforsen Kassör
Kristina Rylander Ledamot

Valberedning utgörs av

Adam Perski ledamot
Björn Rosander sammankallande
     Ordinarie revisor Extern byrå
Martin Hedlund