Brf Näktergalen 27

Styrelsen

Verksamhetsansvarig
(Styrelseordförande)
Linda Jacobsson
Samordning av styrelsearbetet och kommunikation med medlemmarna.
 
Ekonomiansvarig
(Kassör)
Henrik Löfgren
Uppföljning och kvalitetssäkring av föreningens ekonomiska förvaltning inkl. samordning av budgetarbetet och medlems-/pantsättningsregister.
 
Dokumentationsansvarig
(Sekreterare)
Andreas Kroazie
Protokollföra möten, arkivera handlingar samt administrera föreningens aktivitetsplanering.
 
Fastighets- & SäkerhetsansvarigPaul Holmgren
Uppföljning och kvalitetssäkring av föreningens tekniska förvaltning, inkl. samordning av avtalsfrågor, upphandlingar och besiktning av drift- och underhållsåtgärder i fastigheten. Hantering av säkerhetsfrågor.
 
Styrelsen nås via e-post: info@naktergalen27.se