Brf Näktergalen 27

Styrelsen

Verksamhetsansvarig
(Styrelseordförande)
Svend Amland
Samordning av styrelsearbetet, föreningens dokumentarkiv och kommunikation med medlemmarna.

Ekonomiansvarig
(Kassör)
Tord Gonner
Uppföljning och kvalitetssäkring av föreningens ekonomiska förvaltning inkl. samordning av budgetarbetet och medlems-/pantsättningsregister.

Fastighets- & SäkerhetsansvarigPaul Holmgren
Uppföljning och kvalitetssäkring av föreningens tekniska förvaltning, inkl. samordning av avtalsfrågor, upphandlingar och besiktning av drift- och underhållsåtgärder i fastigheten. Hantering av säkerhetsfrågor.

TrädgårdsansvarigLinda Jacobsson
Planering, samordning och kvalitetssäkring i skötseln av föreningens trädgård, inkl. inköp av växter, belysning, möblemang och annan därtill hörande utrustning.
Styrelsen nås via e-post: info@naktergalen27.se