Brf Näktergalen 27

Historia

Skärmavbild 2010-08-30 kl. 17.39.45

Fastigheten uppfördes under åren 1922-23 i kvarteret Näktergalen som omfattar området begränsat av Rådmansgatan, Östermalmsgatan, Engelbrektsgatan och Karlavägen. Arkitekten var Hjalmar Westerlund och Byggmästaren Daniel Karlsson.

Brf. Näktergalen 27 bildades 1995 och föreningen förvärvade fastigheten 1997 som består av ett flerbostadshus om 5 våningar och bottenplan med 22 lägenheter, 1 lokal, vind och källare.

Namnet Rådmansgatan har uppkommit efter rådmannen Nils Nilsson Emporagirius (1647-1678) som ägde ett stort område intill den s.k. Kungsbacken, nuvarande Kungsstensgatan, mellan Rådmansgatan och Drottninggatan.

Danderydsgatan söder om Danderydsplan mellan Östermalmsgatan och Karlavägen delar upp det stora kvarteret Näktergalen enligt Per Olof Hallmans stadsplan. Avsikten var att förhindra etablering av djupa tomter och gårdshus.

Under 40-, 50- och början av 60-talet kunde man inom en radie av ca. 250m återfinna bl.a. följande affärer och verksamheter:

Apoteket Elgen, Bank (SHB), Bagerier (2 st), Bensinmackar (2 st), Biograf, Blomsterhandel, Bokhandel, Cykelaffär, Elaffär, Fiskaffär, Fotoateljé, Frisörsalonger (2 st), Färghandel, Hökarbod, Järnaffär, Konditorier (2 st), Leksaksaffär, Livsmedelsaffär (Norrmalms Livs), Läkarmottagning, Mjölkaffär (man tog med egen tomflaska för påfyllning), Post, Pralintillverkning, Skomakeri, Skolor (4 st), Skrädderi, Specerihandel, Systembolag, Tobaksaffär och Tvätteri.

NÄRLIGGANDE OMRÅDEN

Länsfängelset Östermalm

Denna borgliknande byggnad uppfördes 1Skärmavbild 2010-08-30 kl. 17.23.01895-97 och kallades även ”Kvinnofängelset”. Från 1928 upphörde fängelseverksamheten då byggnaden blev arkiv för Historiska museets och Riksarkivets samlingar. Den revs 1968 för att ge plats för KTH´s arkitekturinstitution.

Skärmavbild 2010-08-30 kl. 17.23.13

Engelbrektskyrkan

Den är belägen uppe på Östermalms  gamla Kvarnberg.Kyrkan, som ritades av Lars Israel Wahlman i jugend och nationalromantisk stil, invigdes 1914. Valvet, som är det högsta i Skandinavien, är 32 m högt och vilar på 8 pelare.Skärmavbild 2010-08-30 kl. 17.22.44

 Lärkstaden

Lärkstaden är ett informellt område och har ingaSkärmavbild 2010-08-30 kl. 17.21.34 officiellt fastställda gränser. Vanligen avses ett område begränsat av Odengatan, Valhallavägen, Karlavägen och Uggelviksgatan. Ibland avses endast området norr om Östermalmsgatan. Detaljplanerna för området ritades av Per Olof Hallman som senare blev Stadsplanedirektör i Stockholm  tidigt 1900-tal.

Eriksberg

Skärmavbild 2010-08-30 kl. 17.22.53Eriksberg är ett informellt område och har inga fastställda gränser, men en vanlig avgränsning är Birger Jarlsgatan, Rådmansgatan, Karlavägen och Engelbrektsgatan. Centralt på en höjd i området ligger Eriksbergsparken med Timmermansordens hus framför. Området har namn efter en egendom känd från omkring 1670. Då den på 1750-talet kom i trädgårdsmästare Erik Lindboms ägo fick den namnet Eriksberg.

Humlegården

Humlegården gränsar mot Karlavägen i norr, Skärmavbild 2010-08-30 kl. 17.22.14Sturegatan i öster, Humlegårdsgatan i söder och Engelbrektsgatan i väster,och är med sina ca 11 ha innerstadens största park och efter Kungsträdgården Stockholms äldsta park.

Humlegården har kvar det starka parkelement som lindalléerna utgör tillsammans med gräsmattor och  planteringar och som är ett levande arv från 1650-talet. Ett tiotal lindar i den västra allédelen planterades troligtvis vid denna tid. Detta gör parken till Stockholms äldst bevarade park med innerstadens äldsta träd.

Området var under medeltiden troligen inägomark till gården Ekeby som donerades av Magnus Ladulås till Klara kloster år 1288. Humlegården anlades sedan som en kunglig trädgård av Johan lll. Här odlades det frukt, kryddor och humle. Allmän park blev den 1869.

Parken innehåller flera kända skulpturer, bl.a. av Carl von Linné, Carl Wilhelm Scheele, Farfadern och Fredrika Bremer för att nämna några.

Parken är av riksintresse för kulturminnesvården, där norra delen betecknas som kulturreservat och den södra delen med Kungliga Biblioteket, uppfört 1871-77, utgör statligt byggnadsminne.

En verklig oas i en pulserande storstad!