Brf Näktergalen 27

Mäklarinformation

Till Mäklarkåren

Föreningen har publicerat ett dokument , strategi och vision 2030. Detta visar den inriktning och  de prioriteter som styrelsen i  Brf Näktergalen arbetar efter. Styrelsen föredrog den på stämman våren 2016. En enhällig stämma beslutade då att,  att de tankar och visioner  som där framgår, är vad som gäller framöver för den fortsatta skötseln av föreningen.

Vidare har ett dokument, underhållsplan publicerats. Den ger ett underlag som  visar status och framtida underhållsbehov. Kortfattat är fastigheten i ett mycket gott skick och styrelsen planerar inga åtgärder under  överskådlig framtid. Ett bergvärmesystem har just installerats och tagits i drift och som kommer att utvärderas under 2017 . Vi är övertygade om att vi därmed  kommer att få en väsentligt lägre kostnadsbild  avseende uppvärmningen och kommer därför att i konsekvens med detta att f.o.m den 1 jan 2017 sänka avgifterna 25 %

Avslutningsvis är det således viktigt att förstå hur Brf Näktergalens styrelse agerar ,och vad som driver föreningen avseende ett antal faktorer. För att skapa och bibehålla föreningen på en hög och kvalitativ nivå, krävs att medlemmarna är engagerade och aktiva. Ingen kan göra allt , men alla kan göra något. Var och en efter sin förmåga.

Föreningen har under 2019 ersatt gamla balkonger med större och nybyggda. Därigenom har underhållsbehovet minskat med drygt 900 000 sek vilket kommer att framgå av den uppdaterade underhållsplan som kommer att uppdateras inför 2020.

 

 

Fastighetsbeteckning Näktergalen 27, Stockholms stad
Tomtens areal: 657m2
Läge: Fastigheten har ett normalt/gott läge på Östermalm. På motsatt sida Rådmansgatan ligger Arkitekthögskolans byggnad vars fasad bryter mot övriga fasader i området. Rådmansgatan har relativt låga trafikflöden varför någon större störning av trafiken ej uppstår.
Kommunikationer: Viss service finns i närområdet. Med ca 10 min. promenad nås Stockholm city med all tillgång till dagligvaruhandel. På 300m avstånd ligger T-bana Tekniska Högskolan och Östra Station. Därutöver finns tillgång till bussar.
Planbestämmelser: Detaljplan 1937-03-19 aktbeteckning 1713A/E22/1937 samt tilläggsbestämmelser i planer 1968-07-16 6908 och 1979-11-27 7575A.
Vatten/avlopp: Anslutet till kommunalt vatten- och avloppsnät.
Gård Plattlagd, gräsmatta och planteringar.
Undergrund Morän

Byggnad

5-våningars bostadshus med takvåning (vind) av sten med tak belagt med tegelpannor och plåt.
Bostäder 1.653m2
Lokaler 110m2
Totalt 1.763m2
Byggnadsår 1922-23
Bostadsrätter 1 st om 6 rum, kök
2 st om 5 rum, kök
9 st om 4 rum, kök
3 st om 3 rum, kök
4 st om 2 rum, kokvrå
2 st om 1 rum, kokvrå
Totalt 21 st bostadsrätter.
Grundläggning Murar till berg.
Grundmurar Betong
Ytterväggar Tegel
Bjälklag Mellanbjälklag i trä och källarbjälklag i betong.
Yttertak Taktegel och plåt.
Fasader Gul slammad puts, sockel av natursten.
Fönster Kopplade 2-glas
Entréer Ursprunglig glasad port. Golv och trappa i grön marmor, Marmorerade väggar med bröstning. Golv och trappor i grågrön cementmosaik. Ådringsmålade halvfranska lägenhets-dörrar.
Trapphus  1 st med kodlås
Hiss 1 st ursprunglig hisskorg, renoverad slät plåtdörr till vänster upp-gång och smidesdörrar till höger uppgång.
Sophantering Sopnedkast i bottenplanet.
Uppvärmning  Vattenburen centralvärmeanläggning med undercentral för fjärrvärme.
Servitut Fastigheten varken belastas eller har förmån av kända servitut. Fastigheten har ingen känd skyldighet att ingå i gemensamhets- anläggningar.
Försäkringar Fastigheten är fullvärdesförsäkrad i Brandkontoret.

Renoveringar

Brf Näktergalen har under ett antal år drivit ett kontinuerligt underhållsarbete vilket resulterat i att vi i praktiken nu är helt utan brister som måste åtgärdas. Nedan följer en förteckning över de underhållsåtgärder som genomförts under åren

 • 2000  Stambyte byte av elstigare
 • 2005  Centralt brandlarm installeras
 • 2007  Nytt värmesystem installeras samt ny värmepanna
 • 2009  Fönsterrenovering av samtliga fönster och dörrar
 • 2012  Plåttaket målades om
 • 2012  Fasadsprickor mot gatan åtgärdades
 • 2013  Nytt tegel på taket.
 • 2013  Bredbandsnät byggs
 • 2014 Trapphusen målas och fräschas upp samt att klinkers läggs in i tvättstugan.
 • 2014 Styrelseexpeditionen byggs om och ombildas till bostadsrätt varvid likviditeten stärks och lånen reduceras
 • 2015  Ny hiss  installeras men hisskorgen behålls tidstypiskt . Trädgårdsmöblerna byts ut mot nya underhållsfria.
 • 2015 Entreen målas och fräschas upp
 • 2016 Bergvärme med elpanna som spets installeras . Ny elservice indragen. Fjärrvärmen avslutas
 • 2018 Uppfräschning av trapphus samt målning av samtliga källargolv
 • 2019 Installation av inpasseringssystem samt renovering och ombyggnad av balkonger
 • 2019 Genomförd radonmätning med mycket låga värden 30-50 bql/kbm jämfört med gränsvärden 200 bql/kbm
 • 2019 Målning av källarfönster, portar samt installation av nya mässingsplåtar på entréporten

Bostäder

Lägenheter
Golvbeläggning Parkett/Trägolv i sällskapsrum och sovrum. Plastmatta/Klinker i badrum. Linoleum/Plastmatta/Trägolv i kök.
Köksinredningar Gas/elspisar, kyl/frysskåp, rostfri diskbänk, modern/ursprunglig skåpinredning i varierande utförande.
Badrum/wc Golv: plastmatta/klinker.
Väggar: målade/kaklade.
Inredning: badkar/dusch, wc, tvättställ.
Källare Modern tvättstuga med tvättmaskiner, tumlare, torkskåp och mangel.
Bastu och relaxrum
Snickarbod med elcentral.
Övrigt  Flertalet lägenheter med öppna spisar och balkonger i varierande storlekar.