Brf Näktergalen 27

Stämma

Kallelse till digital ordinarie föreningsstämma i Brf Näktergalen 27 lördagen den 8:onde maj 2021 kl. 10.00.

Årsstamma 2021 Kallelse och Dagordning

Bilagor:

 1. Dokumentöversikt
 2. Instruktion för digitalt deltagande
 3. Årsredovisning 2020 Brf Näktergalen
 4. Garageprojektet: Projektbeskrivning
 5. Garageprojektet: Ekonomisk kalkyl för olika alternativ
 6. Garageprojektet: Projektprocess med tidsplan och organisation
 7. Garageprojektet: Situationsplan
 8. Garageprojektet: Fasadritningar
 9. Garageprojektet: Planlösning Alt 1 TVÅ Bostäder
 10. Garageprojektet: Planlösning Alt 2 EN Bostad
 11. Garageprojektet: Planlösning Alt 3 EN Bostad OCH Kontor
 12. Renovering av fasad och fönster: Finansieringsalternativ
 13. Motion från Kenneth Gralde med kommentarer från styrelsen

Kallelse till digital föreningsstämma i Brf Näktergalen 27 onsdagen den 9e december 2020 kl 18:00.

Kallelse

Dagordning

Information om digital stämma

Bilaga 1

Bilaga 2 – föreningsanalys

Bilaga 3 – valberedningens förslag till ny styrelse

Bilaga 4 – brev ej underskrivet

Bilaga 5 – brev till styrelsen

Bilaga 6 – stämmobeslut 2016

Protokoll


Kallelse till extra föreningsstämma i Brf Näktergalen 27 torsdagen 19 november 2020 kl 18:00 i lokal Auditorium A med ingång Östermalmsgatan 26 A.

Kallelse

Dagordning

Bilaga till dagordning

Bilaga 2 – föreningsanalys


Kallelse till ordinarie föreningsstämma i Brf Näktergalen 27
lördagen den 13 juni 2020 kl 10 00 i föreningens trädgård

Klicka här för att se dagordningen

Årsredovisning 2019

Årsstämma 2020


Kallelse till ordinarie föreningsstämma i Brf Näktergalen 27 Lördagen den 27 April  2019 klockan 10 00 i föreningens källarlokal.

Klicka här för att se dagordningen.

Årsredovisning 2018

Bilaga 1

Bilaga 2 – Balkong andelstalsutredning

Bilaga 3 


Kallelse till ordinarie föreningsstämma i Brf Näktergalen 27 lördagen den 19 maj 2017 kl 09 00 i föreningens källarlokal.

Klicka här för att se dagordningen.

Årsredovisning 2017

Kallelse till extra föreningsstämma i Brf Näktergalen 27 torsdagen den 8 februari 2018 kl 19 00 i föreningens källarlokal.

Klicka här för att se dagordningen.

Bilaga 1-2 till X stämma