Brf Näktergalen 27

Trädgården

Föreningen har nu tecknat avtal med Mark och Landskapsteknik AB som kommer att vara närvarande vid våra vår och höststädningar. De kommer att vara både rådgivare och utföra tjänster. Exempelvis kommer de att frakta hit växter, jord/gödning samt ge råd och anvisningar. De kommer dessutom att löpande utföra gödning,ogräsbekämpning,hålla hårda ytor rena, rensning och luckring av planteringsytor. De kommer även att veckovis klippa gräset under maj-juni och perioden juli-sept var 10:e dag. Med denna lösning kommer vi att kunna behålla ett trädgården i ett utmärkt skick och säkerställa att den fortfarande är Östermalms och en av Stockholms vackraste trädgårdar. Det enda vi behöver göra själva är att aktivt deltaga vid vår och höststädning samt att vid behov vattna under sommaren.

Kenneth Gralde