Brf Näktergalen 27

Trädgården

Föreningen har nu tecknat avtal med Mark och Landskapsteknik AB. De kommer att framöver deltaga i vår och höststädningarna, samt fungera som rådgivare. Även  ett antal tjänster kommer att utföras. Som exempel kan nämnas gödning av vegetationsytor 2 gånger , rosbeskärning i april, kantskärning, rensning och luckring av planteringsytor, renhållning av hårda ytor. Under maj-juni kommer gräset att klippas veckovis samt under juli-sept var 10:e dag. Med denna lösning känner vi oss i styrelsen komfortabla med att trädgården förblir i bästa möjliga skick samt även framöver kommer att vara Östermalms bästa och en av Stockholms vackraste trädgårdar. Det enda vi som medlemmar behöver göra, är att aktivt deltaga på vår och höststädning samt  att vid behov vattna.

Kenneth Gralde