Brf Näktergalen 27

Skötsel av trädgården

Scrolla längre ner på sidan för instruktioner till gräsklippning och vattning.

Mål: Att föreningen kan klara skötseln av trädgården med egna resurser, utan löpande extern och dyrbar hjälp av trädgårdsfirma.

Förutsättningar:

 1. Ett aktivt trädgårdsråd som planerar för och ombesörjer inköp till löpande trädgårdsvård.
 2. Insatser från föreningens medlemmar och övriga boende i huset, i form av vattning, gräsklippning och bortforsling av trädgårdsavfall, framförallt under högsäsong (juni-augusti).
 3. En eller ett par medlemmar som är villiga att ta ett extra ansvar för regelbunden och mer tidskrävande trädgårdsvård såsom; ogräsrensning, om- och nyplanteringar, busk- och rosbeskärningar, bekämpning av ohyra och växtsjukdomar, gödsling samt stödsådd av gräsmatta.

Inför högsäsong (mars-maj)

 1. Framplockning av möbler (tvättas) och redskap.
 2. Rensning av fjolårets vissnade växter, torra grenar samt underhållsbeskärning av buskar och träd.
 3. Beskärning av rosor
 4. Bortforsling av trädgårdsavfall i samband med inköp av vårblommor, fröer, gräsfrön, jord, gödsel och ev. ersättningsredskap.
 5. Plantering av vårblommor i den stora runda krukan mitt på gräsmattan mot muren.
 6. Frösådd av persilja och sommarblommor.
 7. Förbättringsså alt. toppdressa och gödsla gräsmattan samt jordförbättra (kompostmaterial) och gödsla i rabatterna.
 8. Rensning av ogräs, framförallt Kirskål, Groblad, Maskros och Knölklocka. Obs! Ogräs samlas i sopsäckar för senare bortforsling, alternativt slängs i hushållssoporna. Lägg inget ogräs i komposten!
 9. Vattning och gräsklippning vid behov.

Under högsäsong (juni-augusti)

 1. Rensning av överblommande växter, torra grenar samt formklippning av buskar.
 2. Beskärning av rosor
 3. Bortforsling av trädgårdsavfall i samband med inköp av sommarblommor, kompletterande växter till rabatterna, bekämpningsmedel, Leca-kulor och planteringsjord.
 4. Plantering av sommarblommor i krukor, bl.a. vid stenmuren och gårdsentrén, samt kompletterande växter i rabatterna.
 5. Förbättringsså och gödsla gräsmattan och rabatterna (runt midsommar och därefter vid behov).
 6. Rensning av ogräs, framförallt Kirskål, Groblad, Maskros och Knölklocka. Obs! Under den här perioden krävs större återkommande insatser, då ogräset frodas även i gräsmattan och mellan stenplattorna. Ogräs samlas i sopsäckar för senare bortforsling, alternativt slängs i hushållssoporna. Lägg inget ogräs i komposten!
 7. Tillväxtbegränsande rensning av Fodervallört, Gul Nunneört och vallmo, vilka samtliga har en tendens att ta över på bekostnad av annan växtlighet i rabatterna.
 8. Återkommande bortforsling av trädgårdsavfall och inköp av ersättningsväxter, jord, bekämpningsmedel och gödsel. Obs! Under den här perioden krävs större återkommande insatser för bortforsling av trädgårdsavfall.
 9. Ersättningsplantering av uttorkade eller sjuka växter.
 10. Regelbunden vattning, gräsklippning och bekämpning av ohyra samt växtsjukdomar. Obs! Under den här perioden krävs större återkommande insatser, framförallt vid varm, torr och blåsig väderlek. 

Efter högsäsong (september-november)

 1. Tömning av krukor ner till lager med Leca-kulor.
 2. Rensning av överblommande växter, torra grenar samt underhållsbeskärning av buskar och träd.
 3. Bortforsling av trädgårdsavfall i samband med inköp av blomsterlök till höstplanteringen.
 4. Plantering av blomsterlök.
 5. Vattning och gräsklippning vid behov.
 6. Inventering och vinterförvaring av möbler och redskap (tvättas).
 7. Sammanställning av kostnader och budgetberäkning inför nästa trädgårdssäsong.
 8. Inköp och installation av julgran och övrig julbelysning (slutet av november).

Instruktioner till Gräsklippning och vattning

Eldriven gräsklippare (Gardena) och grästrimmer (Bosch) förvaras i trädgårdsförrådet under källartrappan. Batterier, laddare och ersättningstråd till grästrimmer förvaras i skåpet. Befintliga batterier fungerar till bägge enheterna trots olika varumärken. Obs! Glöm inte att sätta batterier på laddning efter användning. Ett 2,5 volts batteri räcker till ca 25 min körtid vid full laddning.

Gräsklippning: Om gräset är mer än 5 cm högt, klipp!

Kranvatten, slang/slangvagn, vattenspridare och vattenkanna finns ute på gården till vänster om utgången.

Vattning: Vattna tidig morgon eller kväll och inte när solen ligger på. Vattna med vattenstav riktad mot rotsystem och ge ordentlig rotblöta. Räkna till 10 för varje ros och buske. Vattning kan även ske med vattenspridare, men det kräver en hel del passning och tar betydligt längre tid totalt sett. Det gäller även att ha koll på gräsmattan, som vid behov (torr eller nysådd) vattnas med vattenspridare.
Obs! Glöm inte de yttre delarna av trädgården längs med staketen, där regn har svårare att tränga igenom bladverket från omgivande träd och buskar.

Vid sol: Vattna krukor och rabatter minst 2 ggr/veckan. Obs! Hortensia i rabatterna är särskilt törstiga och bör vattnas oftare.

Under torka: Kan det behöva vattnas oftare än 2 ggr/veckan. Kontrollera dagligen både krukor och rabatter. Det ska vara fuktigt några cm ner i jorden. Om inte, vattna! Det gäller även att ha koll på gräsmattan som vid behov (torr eller nysådd) vattnas med vattenspridare.

Vid regn: Efter en längre torka behövs vattning även efter en regnskur. Obs! Kontrollera särskilt krukorna och de yttre delarna av trädgården längs med staketen, där regnet har svårare att tränga igenom bladverket från omgivande träd och buskar.