Brf Näktergalen 27

Skötsel av trädgården

Scrolla längre ner på sidan för instruktioner till gräsklippning och vattning.

Målsättning

Att föreningen kan bevara den fantastiska tillgång som vår vackra trädgård utgör, utan löpande extern och dyrbar hjälp av trädgårdsfirma.

Förutsättningar

 1. En trädgårdsansvarig som planerar för och ombesörjer inköp till den löpande trädgårdsskötseln.
 2. Insatser från föreningens medlemmar och övriga boende i huset. Främst i form av vattning och gräsklippning framförallt under högsäsong (juni-augusti).
 3. En eller ett par medlemmar som är villiga att ta ett extra ansvar för regelbunden och mer tidskrävande trädgårdsskötsel såsom; ogräsrensning, om- och nyplanteringar, busk- och rosbeskärningar, bekämpning av ohyra och växtsjukdomar, gödsling samt stödsådd av gräsmatta.

Inför högsäsong (mars-maj)

 1. Framplockning av möbler (tvättas) och redskap.
 2. Rensning av fjolårets vissnade växter, torra grenar och löv samt underhållsbeskärning av buskar och träd.
 3. Beskärning av rosor
 4. Högtrycksspolning och förbättringsmålning av muren längs med trädgårdens bortre del.
 5. Bortforsling av trädgårdsavfall i samband med inköp av vårblommor, fröer, gräsfrön, jord, kogödsel (ca 12 säckar), gräsmattegödsel, PK-gödsel och ev. ersättningsredskap.
 6. Plantering av vårblommor (9 st penséer) i den stora runda krukan mitt på gräsmattan mot muren.
 7. Frösådd av persilja och sommarblommor.
 8. Toppdressa, förbättringsså och gödsla gräsmattan.
 9. Gödsla och stödvattna körsbärsträdet s.k. stenfruktsträd behöver mycket vatten och kalium för att utveckla hälsosamma bär. Finns i s.k. PK-gödsel, aska och äggskal. Ge minst tre givor innan midsommar.
 10. Jordförbättra (kompostmaterial) och gödsla i rabatterna (kogödsel).
 11. Rensa ogräs, framförallt Kirskål, Groblad, Maskros och Knölklocka. Obs! Ogräs samlas i sopsäckar för senare bortforsling, alternativt slängs i hushållssoporna. Lägg inget ogräs i komposten!
 12. Vattning och gräsklippning vid behov.

Under högsäsong (juni-augusti)

 1. Rensning av överblommande växter, torra grenar samt formklippning av buskar. Ta även bort vissna blad från tulpaner och påskliljor. Markera samtidigt plats för kompletterande plantering av vårlökar till hösten.
 2. Beskärning av rosor När en hel gren av rosor har blommat ut, beskär grenen till 30-50 cm från marken.
 3. Bortforsling av trädgårdsavfall i samband med inköp av sommarblommor, kompletterande växter till rabatterna, trädgårdsgödsel, gödsel för rosor och hortensia, bekämpningsmedel, Leca-kulor och planteringsjord.
 4. Plantering av sommarblommor i krukor, bl.a. vid stenmuren och gårdsentrén, samt kompletterande växter i rabatterna.
 5. Jourlista sätts upp på källardörren för vattning och gräsklippning under perioden.
 6. Förbättringsså och gödsla gräsmattan och rabatterna (runt midsommar och därefter vid behov).
 7. Gödsla och stödvattna körsbärsträdet s.k. stenfruktsträd behöver mycket vatten och kalium för att utveckla hälsosamma bär. Finns i s.k. PK-gödsel, aska och äggskal. Ge minst tre givor innan midsommar.
 8. Rensning av ogräs mellan stenläggningar och i rabatter, framförallt Kirskål, Groblad, Maskros och Knölklocka. Obs! Under den här perioden krävs större återkommande insatser, då ogräset frodas även i gräsmattan och mellan stenplattorna. Ogräs samlas i sopsäckar för senare bortforsling, alternativt slängs i hushållssoporna. Lägg inget ogräs i komposten!
 9. Tillväxtbegränsande rensning av Fodervallört, Gul Nunneört och vallmo, vilka samtliga har en tendens att ta över på bekostnad av annan växtlighet i rabatterna.
 10. Återkommande bortforsling av trädgårdsavfall och inköp av ersättningsväxter, jord, bekämpningsmedel och gödsel. Obs! Under den här perioden krävs större återkommande insatser för bortforsling av trädgårdsavfall.
 11. Ersättningsplantering av uttorkade eller sjuka växter.
 12. Regelbunden vattning, gräsklippning och bekämpning av ohyra samt växtsjukdomar. Obs! Under den här perioden krävs större återkommande insatser, framförallt vid varm, torr och blåsig väderlek då flera växter (främst rosorna) angrips av mjöldagg, bladlöss, svartfläckssjuka och rosrost.

Efter högsäsong (september-februari)

 1. Tömning av krukor ner till lager med Leca-kulor.
 2. Rensning av överblommande växter, torra grenar samt underhållsbeskärning av buskar och träd.
 3. Beskärning av rosor
 4. Bortforsling av trädgårdsavfall i samband med inköp av blomsterlök till höstplanteringen.
 5. Plantering av blomsterlök.
 6. Vattning och gräsklippning vid behov.
 7. Inventering och vinterförvaring av möbler och redskap (tvättas).
 8. Sammanställning av kostnader och budgetberäkning inför nästa trädgårdssäsong.
 9. Inköp och installation av julgran och övrig julbelysning (slutet av november). Belysningen och fäste för julgran finns i värmeanläggningsrummet nere i källaren. Belysningen kopplas till eluttagen på muren vid det bortre vänstra hörnet av trädgården, samt eluttag i plastlådan i rabatten mot kompostområdet.
 10. Slå bort snö från buskar och vintergröna växter efter ymnigt snöfall för att undvika skada.

Instruktioner till Gräsklippning och vattning

Eldriven gräsklippare (Gardena) och grästrimmer (Bosch) förvaras i trädgårdsförrådet under källartrappan. Batterier, laddare och ersättningstråd till grästrimmer förvaras i skåpet. Befintliga batterier fungerar till bägge enheterna trots olika varumärken. Obs! Glöm inte att sätta batterier på laddning efter användning. Ett 2,5 volts batteri räcker till ca 25 min körtid vid full laddning.

Gräsklippning: Om gräset är mer än 5 cm högt, klipp!

Kranvatten, slang/slangvagn, vattenspridare och vattenkanna finns ute på gården till vänster om utgången.

Vattning: Vattna tidig morgon eller kväll och inte när solen ligger på. Vattna med vattenstav riktad mot rotsystem och ge ordentlig rotblöta. Räkna till 10 för varje ros och buske. Vattning kan även ske med vattenspridare, men det kräver en hel del passning och tar betydligt längre tid totalt sett. Det gäller även att ha koll på gräsmattan, som vid behov (torr eller nysådd) vattnas med vattenspridare.
Obs! Glöm inte de yttre delarna av trädgården längs med staketen, där regn har svårare att tränga igenom bladverket från omgivande träd och buskar.

Vid sol: Vattna krukor och rabatter minst 2 ggr/veckan. Krukor längs med husfasaden och rabatterkanter i direkt solläge vattnas oftare.

Under torka: Kan det behöva vattnas oftare än 2 ggr/veckan. Kontrollera dagligen både krukor och rabatter. Det ska vara fuktigt några cm ner i jorden. Om inte, vattna! Det gäller även att ha koll på gräsmattan som vid behov (torr eller nysådd) vattnas med vattenspridare.

Vid regn: Efter en längre torka behövs vattning även efter en regnskur. Obs! Kontrollera särskilt krukorna och de yttre delarna av trädgården längs med staketen, där regnet har svårare att tränga igenom bladverket från omgivande träd och buskar.