Brf Näktergalen 27

Trädgårdsrådets förslag angående skötsel av trädgården/innegården 2017

Mål: Att föreningen kan klara skötseln av innegården med egna resurser utan löpande extern, dyrbar hjälp av trädgårdsfirma.

INFÖR SÄSONGEN – ÅTGÄRDSPLAN/BEHOV/MM

1. Brutna grenar på träd: Sågas bort.

2. Komposten: Användbart material tas till vara och rensas från kvistar.

3. Grenar bredvid komposten: Körs bort.

4. Växtklippning: Fjolårets vissnade växter och annan urklippning.

5. Ogräs i rabatter: Allmän rensning men även hantering av ev. kvarvarande kirskål.

6. Expertråd: Trädgårdsexpert får föreslå lämpliga växter för komplettering i rabatter/krukor

7. Inköp av växter, jord gödsel: Görs från expertens företag

8. Inköp av utrustning: Rensjärn för plattskarvarna, ogräsrensjärn, annat?

9. Större, lösa krukorna (7 st?): Plantering såsom tidigare.

10. Mindre, lösa krukor: Föreslås att dessa inte används eftersom de kräver alltför mycket skötsel.

11. Trädgårdsdag (i anslutning till årsmötet): Plantering av växter, ev. borttagning av de värsta ogräsen i plattbeläggningen.

12. Gödsling: Gräsmatta och växter gödslas vid regnväder i början på växtsäsongen och därefter vid behov.

(13. Framtagning av trädgårdsmöbler: På trädgårdsdagen).

Föreslår följande ansvar eller motsvarande för praktiskt genomförande:

Pkt 1-8: Kan hanteras av Trädgårdsrådet/Styrelsen under våren innan trädgårdsdagen. Växter köps bäst dagtid vardag någon dag innan trädgårdsdagen. Bortforsling av trädgårdsskräp kan lämpligen ske vid samma tillfälle som växter, jord och gödsel hämtas.

Pkt 9-13: Kan hanteras av Trädgårdsrådet/Styrelsen på trädgårdsdagen med stöd av övriga, frivilliga från föreningen.

LÖPANDE UNDERHÅLL AV INNEGÅRDEN UNDER VÄXTSÄSONGEN

Föreslås att arbetet delas upp veckovis såsom tidigare enligt lista men med tydligare instruktion enligt nedan.

INSTRUKTION FÖR DEN VECKOVISA SKÖTSELN AV INNEGÅRDEN

VATTNING

Redskap finns till vänster om utgången.

Gräsmattan: Om gräsmattan ser torr ut, vattna gräsytorna med slangen med spridarmunstycke så att det känns genomvattnat/blött.

Rabatterna: Om jorden i rabatterna ser torr ut (ytan), vattna med slang tills rabatterna blir mättade med vatten. Behövs normalt maximalt en gång per vecka såvida det inte är extremt torrt.

Krukorna: Stick ner ett finger i jorden. Om det känns torrt, vattna! Vi torrt väder kan det behöva vattnas mer än en gång per en vecka.

(Vattning kan även ske med spridare, men detta kräver en hel del passning och tar betydligt längre tid totalt än manuell vattning).

 

VÄXTVÅRD – RABATTVÅRD

Redskap finns i förrådet nedanför källartrappan och i lådan vid komposten.

Växterna: Ta bort lösa och vissnade/vissnande blommor i både krukorna och rabatterna och lägg skräpet i komposten (längst in/bort till höger).

Ogräs i rabatterna och gräsmattan: Ta bort större ogräs som maskrosor, tistlar mm med ogräsjärn. Lägg ogräset i en plastpåse (finns i förrådet) och kasta i soporna/soprummet.

Ogräs i plattskarvarna: Välj ut ett område på ca 2×2 meter där det växter mest ogräs. Rensa skarvarna med det ”knivformade” ogräsjärnet, sopa ihop renset, lägg det i en plastpåse och kasta i soporna.

KLIPPNING AV GRÄSMATTAN

Om gräset är mer än 5 cm högt, klipp!