Brf Näktergalen 27

Officiella kontaktkanaler

Hemsida: https://naktergalen27.se
E-post: info@naktergalen27.se
Medlemsportal hos Nabo: https://portal.nabo.se (inloggning med BankID)

Ansvarsfördelning och kontaktpersoner

Verksamhetsansvarig
(Styrelseordförande)
Linda Jacobsson tel. 0733 443275
Samordning av styrelsearbetet och kommunikation med medlemmarna.

Ekonomiansvarig
(Kassör)
Henrik Löfgren tel. 0702 819920
Uppföljning och kvalitetssäkring av föreningens ekonomiska förvaltning inkl. samordning av budgetarbetet och medlems-/pantsättningsregister.

Dokumentationsansv
(Sekreterare)
Andreas Kroazie tel. 0707 101099
Protokollföra möten, arkivera handlingar samt administrera föreningens aktivitetsplanering.

Fastighets- & Säkerhetsansvarig Paul Holmgren tel. 0703 469372
Uppföljning och kvalitetssäkring av föreningens tekniska förvaltning, inkl. samordning av avtalsfrågor, upphandlingar och besiktning av drift- och underhållsåtgärder i fastigheten. Hantering av säkerhetsfrågor.

Operativt Driftansvarig
(Felanmälningar)
Tommy Söder
Tord Gonner
tel. 0706 333081
tel. 0761 188058
Samordning och uppföljning vid felanmälan kopplat till föreningens brandsystem, bergvärme, hiss eller fastighetsnät (Digital-TV och Internet).

Trädgårdsansvarig
(Trädgårdsrådet)
Linda Jacobsson
Adam Perski
tel. 0733 443275
tel. 0734 408301
Planering, samordning och kvalitetssäkring i skötseln av föreningens trädgård, inkl. inköp av växter, belysning, möblemang och annan därtill hörande utrustning.

Trivselansvarig
(Trivselrådet)
Andreas Kroazie
Gisela Holmgren
tel. 0707 101099
tel. 0736 259487
Uppföljning och kvalitetssäkring av skötseln i föreningens gemensamma fastighetsutrymmen (entré, trapphus, cykel- och soprum, tvättstuga, kontor, gästrum, badrum, bastu och förråd).
 
Observera att ALLA BOENDE I HUSET gemensamt ansvarar för att det är rent och snyggt i gemensamma utrymmen och att föreningens trivselregler respekteras.