Brf Näktergalen 27

Kontakt

Ansvarsfördelning och kontaktpersoner

Näktergalen 27s gemensamma e-post: info@naktergalen27.se

Huvudansvarig

Kenneth Gralde, tel 070 564 41 30
Styrelse, föreningsstämma, avtalsfrågor, upphandlingar

Ekonomi

Håkan Jonforsen
Bokslut. Medlems och pantsättningsregister. Överlåtelser

Brandsäkerhet

Kenneth Gralde

Inpassering/Namntavla

Håkan Jonforsen

Brandvarnare

Kenneth Gralde

Bergvärmeanläggning

Håkan Jonforsen

Hissen

Kenneth Gralde

Tvättstugan

Eva Olofsson

Bastun

Göran Rylander

Trädgårdsrådet

Trädgårdsbelysning

Adam Perski, Linda Jacobsson

Adam Persky

Cykelförråd

Miljöstation

Eva Olofsson

Kristina Rylander

Hemsida

Kenneth Gralde text
George de Vera system                                                  

ALLA har ansvar för att det är rent och snyggt i gemensamma utrymmen och att föreningens trivselregler respekteras.