Brf Näktergalen 27

Officiella kontaktkanaler

Hemsida: https://naktergalen27.se
E-post: info@naktergalen27.se
Medlemsportal hos Nabo: https://portal.nabo.se (inloggning med BankID)

Ansvarsfördelning och kontaktpersoner

Verksamhetsansvarig
(Styrelseordförande)
Svend Amland tel. 0736 001820
Samordning av styrelsearbetet, föreningens dokumentarkiv och kommunikation med medlemmarna.

Ekonomiansvarig
(Kassör)
Tord Gonner tel. 0761 188058
Uppföljning och kvalitetssäkring av föreningens ekonomiska förvaltning inkl. samordning av budgetarbetet och medlems-/pantsättningsregistret.

Fastighets- & Säkerhetsansvarig Paul Holmgren tel. 0703 469372
Uppföljning och kvalitetssäkring av föreningens tekniska förvaltning, inkl. samordning av avtalsfrågor, upphandlingar och besiktning av drift- och underhållsåtgärder i fastigheten. Hantering av säkerhetsfrågor.

Trädgårdsansvarig Linda Jacobsson tel. 0733 443275
Planering, samordning och kvalitetssäkring i skötseln av föreningens trädgård, inkl. inköp av växter, belysning, möblemang och annan därtill hörande utrustning.

Städning Miljörenen AB vid problem kontakta styrelsen
Veckostädning för entré, hiss, trapphus och tvättstuga. Varannan vecka städning för badrum och gästrum nere i källaren. Månadsvis putsning av barnvagnsskenan vintertid.

Övrig fastighetsskötsel Samtliga medlemmar vid problem kontakta styrelsen
T.ex. vattning, gräsklippning, snö- och isröjning, byte av glödlampor, städning och funktion i cykel- och soprum, källar- och vindsgångar etc.
 
Observera att ALLA BOENDE I HUSET gemensamt ansvarar för att det är rent och snyggt i gemensamma utrymmen och att föreningens trivselregler respekteras.