Brf Näktergalen 27

Kontakt

Ansvarsfördelning och kontaktpersoner

Näktergalen 27s gemensamma e-post: info@naktergalen27.se

 Huvudansvarig Kenneth Gralde, tel 070 564 41 30
Styrelse, föreningsstämma, avtalsfrågor,upphandlingar
 Ekonomi
 Håkan Jonforsen
Bokslut och kvartalsrapporter. Medlems och pantsättningsregister.Överlåtelser
 Brandsäkerhet Kenneth Gralde
Inpassering/Namntavla
Håkan Jonforsen
Brandvarnare Kenneth Gralde
Bergvärmeanläggning Håkan Jonforsen , Kenneth Gralde
Hissen Björn Rosander
Brandvarnare Kenneth Gralde
 Tvättstugan Eva Olofsson
 Bastun Kenneth Gralde
 Trädgårdsrådet Adam Perski sammankallande, Linda Jacobsson,George de Vera
Cykelförrådet/Soprum Eva Olofsson, Sven Amland
Lampförrådet Adam Perski
                                                  

Byte av glödlampor:  Lampförråd finns i snickarboden.

Huvudingång, vestibul, källare, vind, trädgård:            Adam Perski

ALLA har ansvar för att det är rent och snyggt i gemensamma utrymmen och att föreningens trivselregler respekteras.