Brf Näktergalen 27

Trivselregler

1. Gemensamt ansvar 
Alla som bor på Rådmansgatan 11 har ansvar för den gemensamma trivseln i vårt hus. Förslag som kan bidra till ökad trivsel lämnas skriftligt i föreningens brevinkast.För hiss, tvättstuga, värme, fastighetsunderhåll, innergård, portkod, glödlampsbyten m.m.finns en särskild ansvarsfördelning som finns anslagen på nedre planet till höger om hissen.

2. Försäkring
Varje lägenhetsinnehavare är skyldig att teckna hemförsäkring med särskilt bostadsrättstillägg.

3. Hänsyn
Boende ska ta extra hänsyn till ljudnivån mellan klockan 23.00 – 07.00, så att andras nattsömn inte störs. Stäng dörrar och hissgrindar försiktigt även dagtid. Grannar bör varskos om fester som kommer att medföra en förhöjd ljudnivå.

4. Porten 
Det är förbjudet att placera marschaller utanför porten. Stenläggningen förstörs och det blir både sotigt och fläckigt. Rastning av hundar är heller inte tillåten. Kontrollera, att porten går i lås när du passerat den. Detta är särskilt viktigt under vintern, då dörrstängaren påverkas av temperaturskillnaderna.

5. Trapphusen 
Det är inte tillåtet att placera möbler el dyl på trapphusens våningsplan. Fönstren får inte öppnas, eftersom temperaturväxlingen skapar sprickor i vägg- och takmålning.Vidare är det inte tillåtet förvara skor och andra saker baserat på brandskyddsbestämmelser och allmänna ordningen.

6. Lägenhetsdörrarna 
Det är lägenhetsinnehavarens skyldighet att förse ytterdörren med namnskylt. Skylten skall vara av mässing medan val av stilsort är valfritt.

7. Balkongerna 
Vintertid skall balkongerna hållas rena från snö och is för att minimera risken för ras och personskador. Skaka inte mattor, sängkläder o.dyl från balkongen utan gör det nere på innergården. Det är absolut förbjudet att kasta ner fimpar på innergården.

8. Hissen 
Stäng dörrar och grindar försiktigt, speciellt sena kvällar och tidiga mornar. Skulle belysningen slockna finns reservlampor i ”snickarboden”.

9. Vinden 
Det är absolut förbjudet att förvara någonting utanför tilldelat vindskontor.

Glöm inte att låsa vindsdörrarna.

10. Tvättstuga, bastu, gästrum m.m. 
Här gäller separata ordningsregler som finns anslagna i anslutning till respektive utrymme. Bokning sker på listor på anslagstavlan utanför tvättstugan.

11. Cyklar 
Läs mer här >

12. Innergården 
Vår vackra innergård är till för alla i huset. Blommor, persilja och gräslök får plockas i måttliga mängder. Den som önskar disponera innergården för fester antecknar detta på särskild lista på anslagstavlan utanför tvättstugan.

Hundar eller andra husdjur får vistas men inte rastas på gården. Cigarettfimpar läggs i för ändamålet utställd askbehållare. I komposten får enbart nedbrytbart grönsaks- och blomsteravfall läggas.

13. Sopor 
Endast väl tillslutna plast- eller soppåsar skall kastas i sopkärlen. Glasflaskor, burkar, metallavfall, hårdplast, kartonger och tidningar lämnas vid miljöstationen på Uggleviksgatan.

  • Utanför tvättstugan finns särskild behållare för glödlampor, batterier och icke skrymmande elektronikavfall.
  • Julgranar lämnas vid rondellen Rådmansgatan/Östermalmsgatan/Danderydsgatan.
  • Grovsopor bortforslas av resp lägenhetsinnehavare.
14. Städdagar 
Vår och höst sker städning av gemensamma utrymmen. Det är önskvärt att varje lägenhetsinnehavare deltar.

Ordningsregler för tvättstugan

  • Tvättstugan får användas vardagar kl 7.00 – 22.00 samt lördag-söndag kl 9.00 – 22.00.
  • Tvättstugan får bokas högst 5 timmar/dag och lägenhet
  • Efter varje tvättpass skall
  • tvättmaskinerna torkas av och rengöras från kvarblivet tvättmedel runt behållarna
  • torktumlaren och torkskåpet befrias från damm och ludd
  • mangelduken efter användning dras ut i sin hela längd och vikas över mangeln för torkning
  • Den som tvättar sist på dagen vaskar av golvet med befintlig mopp

Felanmälan

Tala med/lämna ett meddelande till Eva Olofsson