Brf Näktergalen 27

Fastighetsfunktioner

Porttelefon och kodlås

Fastigheten har ett inpasseringssystem med entrétaggar och porttelefon (huvudentrén) och kodlås (cykelgarage med kärl för sophantering, kod: 1144).

Vårt kodlås styrs av två klockor. Den ena klockan sitter i det lilla säkringsskåpet, till vänster inne i föreningens kontor och elcentral mittemot gästrummet i källaren, den styr strömtillförseln. Klockan ska vara ställd på ”On” kl. 03.00-21.00. Övrig tid på ”Off”. Koden till cykelgaraget fungerar dygnet runt. Den andra klockan sitter innanför huvudentrén i den nedersta dosan, den styr kodlåset till huvudentrén. Observera att vi av säkerhetsskäl har valt att ta portkod till huvudentrén ur bruk.

Vid övergång till sommartid och vintertid måste klockorna justeras enligt anvisningar. Bruksanvisning och övriga anvisningar för det finns i en pärm märkt ”Koden”, i dokumentskåpet till höger inne i föreningens kontor och elcentral mittemot gästrummet i källaren. Byte av kod sker enligt anvisningarna i pärmen.

Allmänt elavbrott

Vi totalt elavbrott påverkas klockorna som styr kodlås samt brandlarmet, som då avger ett pipande ljud. Återställning av brandlarmet sker enligt anvisningar som finns i anslutning till brandlarmscentralen utanför tvättstugan.

Säkringar

Det finns flera säkringsskåp i fastigheten. Lägenheternas huvudsäkringar finns i det stora säkringsskåpet till höger inne i föreningens kontor och elcentral nere i källaren mittemot gästrummet. Låset öppnas med huvudnyckeln. Mätare och huvudsäkringar har samma nummer som elskåpet inne i lägenheten. En förteckning finns även på skåpdörrens innersida. Proppar finns längst ner i skåpet. I det lilla säkringsskåpet till vänster inne i samma rum finns jordfelsbrytare samt säkringar till belysningen i trapphusen, delar av källaren, porttelefon samt belysningen i trädgården. I tvättstugan finns ett säkringsskåp med säkringar och jordfelsbrytare till samtliga maskiner i tvättstugan, samt belysning och eluttag utvändigt vid porten ut till trädgården. I värmeanläggningsrummet finns säkringsskåp som berör äldre delar av källaren, tvättstugans belysning samt lampetter och ytterbelysning i anslutning till fastighetens huvudentré.

Om…

…det blir elavbrott i hela lägenheten och orsaken inte är ett allmänt elavbrott i stadsdelen har sannolikt lägenhetens huvudsäkring utlösts. 
kodlåset till cykelgaraget inte fungerar beror det sannolikt på ett fel kopplat till ovan nämnda klockor.
..mangeln inte fungerar har sannolikt motorskyddet utlösts. Åtgärda enligt anvisningar på väggen ovanför mangeln.
torkskåpet inte avger värme har sannolikt överhettningsskyddet utlösts. Åtgärda enligt anvisningar på panelen ovanför dörrarna till torkskåpet.
belysningen i trädgården inte fungerar har sannolikt jordfelsbrytaren slagit till.
…vägguttaget på utsidan om porten till innergården inte fungerar har sannolikt jordfelsbrytaren slagit till.

Huvudkranen för vattentillförseln

Huvudkran för vattentillförsel finns i källarutrymmet som nås via den fyrkantiga och gallerförsedda luckan till vänster om garageportarna. Hänglåsen öppnas med huvudnyckeln. Huvudkranen finns till vänster nedanför trätrappan.

Varningsskyltar och avspärrningsbockar

Varningsskyltar för snö- och isras samt avspärrningsbockar ligger uppe på hyllan till vänster längst in i värmeanläggningsrummet i källaren. Hänglås till varningsskyltarna förvaras i föreningens dokumentskåp nere i kontoret med elcentral mittemot gästrummet i källaren, kontakta styrelsen (info@naktergalen27.se) för åtkomst.

Om du inte kan lösa ett problem på egen hand, kontakta styrelsen (info@naktergalen27.se).