Brf Näktergalen 27

Fastighetsfunktioner

Kodlås
Vårt kodlås styrs av två klockor. Den ena finns i lilla säkringsskåpet i snickarboden och den styr strömtillförseln. Klockan skall vara  ställd på  On kl. 03.00 – kl. 21.00. Övrig tid  på Off.  Numera fungerar koden dygnet runt. Notera att koden till en del spelat ut sin roll då tags nu tagits i bruk. Dock finns det i en framtid möjlighet, om man så skulle vilja, att återinföra kodanvändning nattetid 22 00 -06 00 ex vis . En del föreningar tillämpar detta men det får framtiden utvisa.

Bruksanvisning finns i skåpet.

Det andra uret finns innanför stora porten i den nedersta dosan. Denna klocka  skall ha samma inställning som ovan. Bruksanvisning finns på kontoret i en pärm märkt Koden.

Vid övergång till sommartid och vintertid måste klockorna justeras enligt anvisningarna.

Byte av kod sker på manualen enligt anvisningarna i pärmen.

Allmänt elavbrott
påverkar kodens båda ur samt brandlarmet, som då avger ett pipande ljud. Återställning sker enligt anvisningarna i anslutning till brandlarmscentralen utanför tvättstugan.

Om

  • koden inte fungerar beror det på något av uren ovan.
  • mangeln inte fungerar har motorskyddet utlösts. Åtgärdas enl. anvisningarna.
  • innergårdsbelysningen i sin helhet är ur funktion är det jordfelsbrytaren i säkrings-skåpet i snickarboden som slagit till.
  • om vägguttaget utanför dörren till innergården inte fungerar är det jordfelsbrytaren i tvättstugans säkringsskåp som slagit till
  • det luktar illa på bottenplanet är det antagligen sopkarusellen som stannat.

Åtgärdas genom att vrida handtaget till Auto-läge. Nyckel till soprummet finns innanför

dörren i källartrappsförrådet.

 

Säkringar
Det finns flera säkringsskåp i fastigheten, I snickarboden finns två som är av allmänt intresse. I det stora skåpet till höger finns huvudsäkringarna till respektive lägenhet. I det lilla till vänster finns ovan nämnda jordfelsbrytare samt säkringar till trappbelysningen, nya delen av källaren samt kod och innergårdsbelysning. Säkringsskåpet i tvättstugan innehåller ovan nämnda jordfelsbrytare samt säkringar till samtliga maskiner samt ytterlampan på husets innerfasad.    Säkringsskåpet i soprummet berör källarbelysningen i den gamla avdelningen, tvättstugans belysning samt lampetterna och ytterbelysningen vid huvudingången.

Lägenheternas huvudsäkringar
Om det skulle bli elavbrott i hela lägenheten och orsaken inte är allmänt elavbrott i stadsdelen är det lägenhetens huvudsäkring som utlösts. Huvudsäkringen finns i det stora säkringsskåpet till höger i snickarboden. Låset öppnas med huvudnyckeln. Lägenhetens säkringsenhet har samma nummer som återfinns på säkringstavlan i den egna lägenheten. Förteckning finns även på skåpdörrens innersida. Proppar finns längst ner i skåpet.

Huvudkranen för vattentillförseln
Den finns i källarutrymmet som nås via den fyrkantiga och gallerförsedda luckan till vänster om garageportarna. Hänglåsen öppnas med huvudnyckeln. Huvudkranen finns till vänster nedanför trätrappan.

Varningsskyltar
för snöras o. dyl finns i utrymmet  t.v. om källartrappan. Avspärrningsbockar och bräder finns i soprummet.