Brf Näktergalen 27

Hjälp med vattning och gräsklippning

De kommande två veckorna (den 8-21/7) har ingen noterat ansvar för trädgården. Därför kommer här en uppmaning till er medlemmar som är fysiskt kapabla men ännu inte har tagit ansvar för en trädgårdsvecka. Skriv upp er på trädgårdslistan som sitter på källardörren invid utgången till trädgården. Vid torrt och varmt väder kommer trädgården att behöva vattnas varannan dag. Extra känsliga är planteringarna längs med staketen där det ofta är torrt även efter regn pga trädkronorna. Om det regnar regelbundet räcker det med att kontrollera jorden vid uppehåll och vid behov ge lite extra vatten till växter i krukor samt rabarber och bärbuskar som växer invid komposten. Gräset behöver endast klippas en gång i veckan. Viktigt att några av er täcker upp för de kommande två veckorna, då jag själv är bortrest och därför inte har möjlighet att täcka upp.

Stockholm 2024-07-05
Linda Jacobsson, Trädgårdsansvarig

Övriga Förvaltningskostnader

Styrelsen lovade vid stämman att återkomma med detaljerad förklaring vad avsågs med kostnaden ”Övriga förvaltningskostnader”. Beloppet på 57.000 kr avser flera olika kostnadsposter:

 1. Resekostnader
 2. Kontorsmaterial
 3. Telekommunikation
 4. Datakommunikation
 5. Postbefordran
 6. Styrelsemöte/stämma/städdag
 7. Extra deb.förvaltning
 8. Övriga förvaltningskostnader
 9. Bankkostnader
 10. Övr.externa kostnader
 11. Serv.avg.branschorg

Kostnaden för punkten 6. är 29.630 kr och utgörs huvudsakligen av de fem styrelseledamöternas ”arvode”/restaurangbesök på 23.278 kr och resterande 6.352 kr är för 100-årsfirandet.

Alla tillönskas en skön Midsommar!

Stockholm den 19 juni

Hälsningar
Styrelsen/Paul

Status varmvatten

Föreningen har under våren haft återkommande problem med varmvattnet, från utslagna cirkulationspumpar, en hel vecka bortkopplat varmvatten till nu med bortkopplad elpatron och cirkulationspump. En trolig eller bidragande orsak till problemen är att varmvattnet som cirkulerar i ledningarna kyls av kraftigt någonstans i systemet genom inblandning av kallvatten.  Styrelsen har tillsammans med Håkan Jonforsen och Edekyl gjort en bedömning och analys att det troligen någon stans i fastigheten måste finnas en defekt armatur, troligen en termostat blandare. Detta problem har vi egentligen haft över en längre tid.

I fastigheten har vi 4 vertikala stammar till våra 22 lägenheter, och det måste letas och avklaras var felet finns.

Som ni förstår är det en mycket besvärlig uppgift att hitta detta fel. Planen nu är att under slutet av augusti 2024, med hjälp av sakkunnig, i källaren/bottenvåningen och mäta vattentemperaturen i varmvatten returledningarna i de 4 stammarna. Efter detta kan man sannolikt bedöma i vilken stam och lägenhet felet ligger och i så fall åtgärda detta.  

Tyvärr måste vi då fram till denna period leva med att det tar tid att få fram varmvattnet till våra lägenheter, speciellt på morgonen.

Styrelsen i Näktergalen 27

Fler behöver hjälpa till att vattna och klippa gräs

Vi har nu haft en riktig sommarvärme i snart två veckor och det växer så att det knakar i trädgården. Åtminstone om det vattnas regelbundet, så att växterna inte torkar ut och dör. Gräsmattorna tål lite mer torka, men med hyfsat nysådda gräsfrön behöver även dessa vattnas emellanåt nu när det är så torrt och varmt. Under helgen som just har passerat planterades krukorna längs med muren och i rabatterna har det på sina ställen planterats ersättningsväxter för de som har dött sedan förra säsongen (krävs varje år). Det är nu väldigt vackert i vår trädgård, men tyvärr är det hyfsat få som hittills har skrivit upp sig på trädgårdslistan för vattning och gräsklippning. Det känns väldigt trist och jag hoppas att fler ställer upp med den förhållandevis lilla insats som vi behöver från övriga boende i huset. Som boende i huset utan fysiska besvär förväntas man att ställa upp och ansvara för en trädgårdsvecka under högsäsong (juni-augusti). En trädgårdsvecka innebär att man under en given vecka klipper gräset vid ett tillfälle och vattnar igenom hela trädgården 1-3 gånger beroende på väderlek. Just nu är veckorna 23 och 28-34 obokade på trädgårdslistan. Vår trädgård behöver dig!

Stockholm 2024-05-27
Trädgårdsansvarig Linda Jacobsson

Varmvatten

Varmvattnet har sista dagarna strulat igen, och vi måste tyvärr byta elpatron för att åtgärda problemet. Edekyl kommer imorgon (17 maj) 09:00 och byter patron, då kopplas vattnet och varmvattnet bort en kortare period.

Styrelsen