Brf Näktergalen 27

Installation av solceller

Styrelsen har i enlighet med stämmobeslutet utvärderat möjligheten och lönsamheten att låta installera solceller på vårt tak in mot gården.  Generellt gäller att stora sammanhängande takytor fri från skuggning lämpar sig för en solcellsanläggning. Vårt tak är inte optimalt avseende detta och inte heller dess orientering men vårt sydostläge skulle fungera. 

Den uppskattade totalkostnaden för solcellsanläggningen inkl. moms, installation, driftsättning är estimerat till drygt 350 000 kr. Totalkostnaden för anläggning är uppskattad utifrån en projekteringsmodell framtagen i samråd med branschaktörer.

Kalkylen förutsätter en årlig genomsnittlig inflation på 2% (klart lägre än aktuell nivå). Återbetalningstiden beräknas till ca 9 år d.v.s. antal år till de totala intäkterna och besparingarna överskrider utgifterna för anläggningen. Installation av en solcellsanläggning innebär ett tidigareläggande av underhållsåtgärder för vårt plåttak. Troligtvis skulle anläggningen även kräva ökad storlek på vår huvudsäkring vilket är kostsamt. Kalkylen tar inte hänsyn till det flera inom branschen rekommenderar nämligen en investering i IMD, Individuell mätning debitering, vilket är en kostnad på cirka 4 000 kr per lägenhet plus en årlig förvaltnings- och administrationskostnad på uppskattningsvis 15 000kr/år. Denna kalkyl tar inte heller hänsyn till att panelerna kräver högst sannolikt att de utföras som röda för att harmoniera med vårt röda tak. Röda paneler har två negativa effekter dels sämre effektivitet dels kostar de betydligt mer än de svarta panelerna.

Vår fastighet har den näst högsta klassificeringen vad gäller kulturminnesvärde och som sådan så krävs bygglov för en solcellsinstallation. Utifrån kontakt med bl.a. myndighet så är sannolikheten hög att vi nekas bygglov.

Baserat på framförallt den ekonomiska kalkylen men även utifrån svårigheten att få till ett bygglov har styrelsen kommit fram till bedömningen att solceller i dagsläget inte är aktuellt. 

Stockholm 2023-10-27

Vänliga hösthälsningar
Styrelsen/Paul

100-årsfirande på söndag

Hej alla

Inför det aviserade 100-årsjubileet på söndag 17/9 kl 16-18 kommer här lite mer information om firandet.

Vi börjar med mingel och bubbel.

Därefter bjuder föreningen på festbricka med kallskuret och vin/alkoholfritt alternativ.

Vi hoppas på en trevlig eftermiddag tillsammans med föreningens medlemmar.

Hjärtligt välkomna!

Styrelsen och Birgit Gralde

ByggBox

Hej medlemmar!
Är det någon medlem som känns vid den ByggBox som nu en längre tid legat just utanför vår entré?
Om så vänligen se till att den avlägsnas!

Stockholm 12 september
Med vänlig hälsning

Styrelsen/Paul

Påminnelse

Anmälan husets 100 årsfirande:

Vi vill påminna er som inte har anmält er till husets 100 årsfirande 17 september om att vi har ändrat datum för OSA. Vi har ändrat från idag till måndag 11 september. Vi har också en manuell lista upplagen i entrén.

Styrelsen

Inbjudan husets 100-årsfirande

I år är det 100 år sedan vår fastighet byggdes och det vill vi fira med tårta, bubbel och kaffe söndagen den 17 september.

Vid genomgång av gamla arkiv kan man se att huset färdigställdes någon gång i september 1923, samma år som Stockholms Stadshus.

Söndagen den 17 september kl 16-18 är ni välkomna att fira jubiléet och träffa både nya och gamla grannar i trädgården.

Birgit Gralde med hjälp av styrelsen och andra står för organiseringen av firandet. Om det regnar kan vi använda föreningens partytält.

Varmt välkomna!

OSA: 8 september till info@naktergalen27.se, alternativt en anmälnings lista som sätts upp i trapphuset.

Styrelsen Näktergalen 27