Brf Näktergalen 27

Hissen

Vi har under sista veckorna haft återkommande problem med våran hiss, och styrelsen vill därför påminna alla medlemmarna och speciellt de nyinflyttade att fokusera på rätt hanteringen av hissen.

Kom ihåg att vår hiss är avsedd för personaltransport och inte ska överlastas med material, tunga verktyg eller möbler. Det är medlemmarnas plikt att informera sina hantverkare och andra som vistas i fastigheten om de restriktioner som finns för användningen av hissen.

Den senaste tiden har ofta en av dörrarna lämnats öppen, och då blir hissen stående på den våningen. Se till att besökare och bud stänger dörrar och grindar korrekt efter sig. Tänk på att vara rädd om vår fastighet och föreningens egendom. Kostnader för underhåll och reperationer betalas av alla medlemmar gemensamt.

Styrelsen

Varmvatten tillbaka i kväll

Edekyl har under eftermiddagen installerat 2 nya cirkulationspumpar och digitalt återställt systemet med bergvärme och varmvatten , det kommer ta lite tid innan varmvattnet når vanliga temperaturer, men under kommande timmar ikväll vill varmvattnet vara tillbaka i hela fastigheten.

Styrelsen

Svend Amland

Inställd extrastämma

Den 19 februari inkom det en skrivelse från fyra (4) medlemmar med ett krav för att upprätta en extra stämma inom föreningen. Extrastämman planerades den 23 mars 2024 med en inbjudan till samtliga medlemmar.

Dessa fyra medlemmar har nu kommit fram till en ny insikt och dragit tillbaka kravet på extra stämma och i och med det är extrastämman inställd.

Det är olyckligt att man som medlem begär extrastämma utan vägande skäl och insikt. Ett förarbete runt en extrastämma ger extra jobb för styrelsen som man hade kunnat läggas på annat. 

Kravet hade sitt ursprung från den avgiftshöjning på 15% som genomfördes den 1 mars och synpunkter på styrelsens ekonomistyrning samt en uppfattning om interna stridigheter inom styrelsen. Styrelsen har bemött skrivelsen med underlag från föreningens ekonomi som  styrelsen hanterar. Underlaget skickades samtidigt med stämmohandlingar med inbjudan.

Styrelsen kvarstår nu oförändrad fram till ordinarie årsstämma i maj, för vilken valberedningen nu har aktiverats. Kallelse kommer att gå ut under april och själva årsstämman är planerad till den 18/5.

Bilagor:

Inställd extrastämma – Gralde

Inställd extrastämma – de Vera

Inställd extrastämma – Jonforsen

Inställd extrastämma – Rosander

Stockholm 2024-03-17
Styrelsen för Brf Näktergalen 27

Problem med värmen

Vi kommer att ha en sämre uppvärmning i elementen och även en svag varmvatten försörjning i ett antal dagar framöver.

Ett läckage över värmepumpen har gjort att två cirkulationspumpar har lagt av och måste bytas ut. Nu körs värmen på elpatron tills nya delar är monterade. Delar är beställd och Edekyl beräknar återställning och normal drift från tisdag-onsdag nästa vecka.

Medlemmarna uppmanas att spara på varmvattnet, då det kommer att vara en begränsad kapacitet i tanken.

Styrelsen

Hissen fel anmäld

Söndag 2024-03-10.

Hissen står på fast på 5 våning, den är fel anmäld och reparatör kommer imorgon.