Brf Näktergalen 27

Varmvattnet åtgärdat

Nu har vi haft en tekniker på plats från Edekyl, som har bytt elpatron och termostat vilka bägge var trasiga. Så nu är varmvattnet tillbaka i full funktion.

Stockholm 2022-06-22

Linda, Paul, Henrik, Andreas och Jamila

Vattenavstängning idag onsdag kl. 10.00-12.00

Som ni alla vet har vi problem med varmvattnet i vår fastighet. Edekyl har varit inkopplade i ärendet sedan en vecka tillbaka, men pga av brist på tekniker har man ännu inte kunna lösa tid för felåtgärd. Nu fick vi precis besked om att man har fått tillgång till en tekniker här under förmiddagen, vilket är det enda servicefönster de kan erbjuda den här veckan. Därav detta korta förhandsbesked.

Stockholm 2022-06-22

Linda, Paul, Henrik, Andreas och Jamila

Uppdatering om varmvattnet

Edekyl har varit på plats och lokaliserat problemet som tydligen beror på ett trasigt värmeelement i ena tanken. De har lyckats hitta de delar som behövs för att laga värmeelementet och söker just nu tekniker för åtgärd under veckan. Åtgärden kommer att innebära avstängning av varmvattnet under ett antal timmar. Vi får närmare besked under morgondagen.

Stockholm 2022-06-20

Med vänlig hälsning

Linda, Paul, Henrik, Andreas och Jamila

Status varmvatten

Som vi informerade om igår har vi felanmält låg temperatur på varmvattnet till Edekyl för felsökning och åtgärd. Men då man inte har lyckats hitta en tekniker tillgänglig under normal arbetstid nu innan helgen, kommer åtgärd att ske först efter helgen. Edekyl har genom fjärrstyrd åtkomst höjt grundtemperaturen på vattnet som en temporär lösning på problemet. Och vi bedömer att situationen nu är hanterbar om än ej optimal. D.v.s. problemet kvarstår att lösa.

Stockholm 2022-06-17

Med vänlig hälsning

Linda, Paul, Henrik, Andreas och Jamila

Låg temperatur på varmvattnet

Som flera medlemmar har påpekat håller vårt varmvatten lägre temperatur än normalt. Felet har rapporterats till Edekyl för felsökning och åtgärd.

Stockholm 2022-06-16
Linda, Paul, Henrik, Andreas och Jamila