Brf Näktergalen 27

Ändrad kod till cykel- /sopförrådet

Förhoppningsvis har ni tidigare idag uppmärksammat informationen om att medlem tyvärr blivit av med sin cykel som var parkerad i förrådet. På förekommen anledning har vi nu bytt koden. Ny kod är 1144.

Stockholm den 22 juni

Ha en fortsatt trevlig kväll!
Linda, Paul, Henrik och Andreas

Cykelstöld nere i vårt garage

Då en av våra medlemmar har hört av sig om att ha blivit bestulen på sin cykel nere i garaget, någon gång under perioden 12-21/6, efterfrågar vi observationer som kan ha gjorts under den aktuella tiden. Har du hört eller sett något? Vi vill även passa på att höra efter om någon mer kan ha blivit drabbad? Vänligen kontakta oss på info@naktergalen27.se. Med anledning av detta vill vi be samtliga om att vara extra uppmärksamma på att dörren ner till garaget verkligen går i lås efter er. Dörrkoden kommer även att bytas ut inom kort, vilket vi återkommer med mer info om i närtid.

Stockholm 2021-06-22
Linda, Paul, Henrik och Andreas

Vattning och gräsklippning på innergården

Under helgen som var har den stora säsongsplanteringen på innergården skett. Vilket innebär att alla krukor nu är planterade och stödplantering av kala växtytor i rabatterna har genomförts. Det innebär vidare att Trädgårdsrådets fokus nu övergår till besprutning av ohyra och löpande rabattunderhåll med omplantering, beskärning, gödsling och ogräsrensning. Vad gäller vattning och gräsklippning gäller likt tidigare år (med undantag för pandemiåret 2020) att insatser utanför Trädgårdsrådet, d.v.s. från andra boende i huset, krävs. Det handlar om en schemalagd period på totalt 12 veckor (v.23-34) där man som medlem – eller övrig boende i huset – skriver upp sig på en vecka under perioden, där man tar fullt ansvar för vattning och gräsklippning på innergården. Ett schema med instruktioner för det finns nu uppsatt nere i entrén med bokningsbara veckor fr.o.m. nästa vecka (v.25).

För de av er som inte befinner er i huset just nu går det bra att kontakta styrelsen på info@naktergalen27.se så skriver vi upp er på schemat.

En mindre och mer behändig elgräsklippare är beställd och levereras förhoppningsvis innan midsommar.

Instruktioner

Vid sol: Vattna krukor och rabatter minst 2 ggr/veckan. Hortensiorna i rabatterna utanför tvättstugan vattnas oftare.

Under torka: Vattna även gräsmattan med vattenspridare (finns vid kranen).

Vid regn: Efter en längre torka behövs vattning även efter en regnskur. Kontrollera särskilt krukorna vid muren och husväggen. Det ska vara fuktigt några cm ner i krukjorden.

Vattningsinstruktioner: Vattna tidig morgon eller kväll och inte när solen ligger på. Använd vattenstav (2 lägen – dusch och stråle). Rikta strålen mot rotsystem och ge ordentlig rotblöta. Räkna till 10 för varje ros och buske.
Glöm inte de yttre rabatt- kanterna och hörnen längs med staketen!

Gräsklippning: Klipp gräset 1 gg/veckan. Gräsklipparen står vid komposten. Grästrimmer för kantklippning finns i trädgårdsförrådet under källartrappan.

Stockholm 2021-06-16
Linda Jacobsson

Bygganmälan konvertering källare och upphandling fönsterrenovering

Bygglovsansökan

Den 20 maj skickade vi in vår bygglovsansökan för konvertering av vår källare till bostad till Stadsbyggnadskontoret.  Ärendestart är alltså den 2021-05-20 och handläggare har nu även utsetts. Samtliga bygglovshandlingar har tagits fram av oss själva och relevanta delar har studerats av såväl tillgänglighetskonsult som ljuskonsult. Den ljuskonsult vi vänt oss till har enbart haft i uppgift att granska den dagsljusfaktorberäkning och rapport vi själva upprättat. Vi kommer att återkomma med mer information allt eftersom ärendet fortskrider.   

Fönsterrenovering

Vi har nu kontrakterat Fog&Fönster för fönsterarbetet som beslöts på stämman den 8 maj. Det är samma företag som gjorde fönsterarbetet enligt rengöringsgrad 1 år 2009. 

Det arbete som nu kommer att göras är att fönster mot gatan platsmålas. Fönster mot gården – karmens utsida utförs enligt rengöringsgrad 2, oljning av sugande yta, pågrundning och 2 omgångar strykning. Ytterbåges ut- och insida med tre kanter behandlas på verkstad, rengöringsgrad 2, oljning av sugande yta, pågrundning, kittkomplettering och 2 omgångar strykning. 

Arbetet är planerat till att starta v38 och vara slutfört v43.

Varje lägenhetsinnehavare har möjlighet att med Fog&Fönster avtala och själv bekosta önskade tilläggstjänster som invändig behandling, målning av fönster och fönsterdörrar mm. Här bifogas nedlainformation kring tilläggstjänster och tillhörande kostnader. Observera att invändiga måleri- och glasarbeten är ROT-berättigade d.v.s. att 30% av arbetskostnaden dras av vid fakturering. Mer information om fönsterrenoveringen som sådan och tilläggstjänster kommer lite närmare arbetets start.

Stockholm 8 juni

Paul, Linda, Henrik och Andreas

Protokoll tillgängligt från föreningsstämma 2021

Protokollet från årets ordinarie föreningsstämma finns nu tillgängligt under menyingången Stämmoprotokoll på hemsidan.

Stockholm 2021-05-28
Linda, Paul, Henrik och Andreas